{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

目錄 購物車 {{currentCart.getItemCount()}}
商品總數的上限為 100 件,請調整數量再點擊購買

簡單選擇吉他

一、分辨民謠吉他和古典吉他

1、古典吉吉和民謠吉他的琴頭區別很大。

2、古典吉他的琴頸比民謠吉他少兩格,琴頸比較寬、扁,指板是平的。

3、古典吉他用尼龍弦,民謠吉他用鋼絲弦。二、吉他外觀與組件

1、看外觀是否有破損。

2、結他旋鈕是否靈活。

3、結他琴頸是否是直,,有沒出現雜音

4、12格弦距是否會太高,不得超過4.5毫米。

5、琴碼是否緊固。

6、在琴頸底端有個調琴頸的軸,如果連這個都沒有的話,不建議購買。


三、主觀因素

1吉他音色

2吉他呎吋

3,吉他手感

 

好多初哥黎到問有無新手結他,

其實結他無分係唔係俾新手用

只有適唔適合你自己用。

就算係新手都一樣可以用單板木結他。

單板結他好處:一塊板過,音色比較好,從中增加練習興趣。

點解要揀單板結他:隨著結他手的不斷彈奏,單板結他通常都會達到開聲效果,日子有功,音色已經超越了剛購買回來時的效果。

最後就算單板木結他,都有平有貴,豐儉由人,最重要都係手感及合適自己既呎寸,練習起上黎都事半功倍。

木結他 GUITAR